Ông Đặng Văn Thành - Chủ tịch Tập đoàn

Ông Đặng Văn Thành - Chủ tịch Tập đoàn

- Giáo sư danh dự của Đại học Southern California (Hoa Kỳ)
- Giáo sư danh dự của Đại học Nguyễn Tất Thành
- Giáo sư danh dự của Đại học Yersin Đà Lạt
- Thành viên Hội đồng Trường Đại học Y Dược TP. HCM
- Chủ tịch CLB Thương hiệu Việt

Bài sau