TS. Nguyễn Thanh Sơn - Viện trưởng

TS. Nguyễn Thanh Sơn - Viện trưởng

- Trưởng ban Đào tạo - Ủy ban Giáo dục TTC
- Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Yersin Đà Lạt
- Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Quốc tế TTC (Viện IRT)

Bài trước Bài sau