Đội ngũ giảng viên

Với đội ngũ Giảng viên đa dạng về mọi lĩnh vực, ngành nghề và chi phí đa dạng, Viện IRT tự tin sẽ cùng xây dựng và tạo nên những Chương trình mang tính đặc thù của Doanh nghiệp, giải quyết các vấn đề quan tâm cùng một mức chi phí hợp lý.