Giới thiệu chi tiết

Chúng tôi là ai?

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Quốc tế TTC (gọi tắt là Viện IRT) - Trực thuộc Đại học Yersin Đà Lạt, Thành viên Tập đoàn TTC, được thành lập từ năm 2018 với vai trò trong việc phát triển và là cầu nối cho đối tượng sinh viên với thị trường lao động Việt Nam và Quốc tế. Trải qua qua trình đồng hành và phát triển cùng Tập đoàn TTC – Tập đoàn đa ngành nghề, Viện IRT giờ đây với thế mạnh trong kinh nghiệm đào tạo và phát triển đội ngũ trong doanh nghiệp dần dần khẳng định vị thế của mình trong công cuộc xây dựng đội ngũ không chỉ với các Công ty trực thuộc Tập đoàn TTC mà còn cho rất nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam.

Viện IRT với phương châm đào tạo lấy người học làm trung tâm, nội dung chương trình bám sát và tiệm cận với thực tế luôn luôn có thể hỗ trợ trong việc giải bài toán học đi đôi với hành tại các doanh nghiệp.

Am hiểu - Linh hoạt - Phù hợp là những điều mà Viện IRT tự tin sẽ đáp ứng tất cả nhu cầu của mọi Doanh nghiệp trong câu chuyện đào tạo và phát triển đội ngũ của mình.

Viện IRT.