Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn

Là một trong những Viện Nghiên cứu và Đào tạo quốc tế tiên phong tại Việt Nam cung cấp các giải pháp cho Doanh nghiệp Việt Nam và Quốc tế về bồi dưỡng nghiệp vụ, đào tạo chứng chỉ và phát triển năng lực đội ngũ cán bộ Quản lý và Nhân viên.  

Sứ mệnh

Tại Viện nghiên cứu và đào tạo Quốc Tế IRT, chúng tôi coi trọng việc đào tạo cả về kỹ năng, phẩm chất con người, từ ý thức, đạo đức nghề nghiệp đến sự chuyên nghiệp trong từng công việc.

Giá trị cốt lõi

"Am hiểu – Cập nhật xu hướng – Đưa ra giải pháp giúp đội ngũ nhân sự phát triển toàn diện”