Chiến lược thương hiệu cho thị trường doanh nghiệp

Chiến lược thương hiệu cho thị trường doanh nghiệp

4,800,000₫

Mô tả dự án

Mục tiêu khóa học:

- Nhưng tư duy và nhận thức cập nhất mới nhất về Marketing và Quản trị thương hiệu;
- Phương pháp và công cụ có tính khoa học và mang tính thực tiễn cao để quản trị hoạt động Marketing của doanh nghiệp một cách hiệu quả, phù hợp với đặc thù của từng doanh nghiệp và phù hợp với môi trường kinh doanh hiện nay.
- Các thức đồng hành với đội ngũ Marketing trong việc nâng cao tính chuyên nghiệp, tính khoa học và tính thực tiện trong công tác Quản trị Thương hiệu.

Nội dung chương trình:

- Xây dựng kế hoạch chiến lược thương hiệu;
- Truyền thông thương hiệu;
- Xu hướng thương hiệu;
- Phát triển thương hiệu bền vừng.

Thời lượng chương trình: 

2 ngày