Đào tạo Quản lý cấp cao

Đào tạo Quản lý cấp cao

18,000,000₫

Mô tả dự án

Mục tiêu khóa học:

- Cung cấp những tư duy và nhận thức cốt lõi mà một QLCC cần phải có trong môi trường kinh doanh toàn cầu.
- Cung cấp những kiến thức nền tảng trên nhiều lĩnh vực và trên nhiều khía cạnh mà một QLCC - lãnh đạo doanh nghiệp cần phải trang bị.
- Những tư duy, nhận thức và kiến thức trong chương trình đào tạo đặc biệt này cùng với năng lực & phẩm chất, tố chất sẵn có về nghề lãnh đạo, quản trị và sự trải nghiệm đường đời của bản thân sẽ giúp người học trở thành một QLCC chuyên nghiệp

Nội dung chương trình:

Phần 1: Nền tảng quản trị và điều hành
- Quản trị và điều hành doanh nghiệp.
- Quản trị rủi ro và tuân thủ nâng cao
- Văn hóa doanh nghiệp
Phần 2: Năng lực Quản lý
- Quản trị Nguồn lực.
- Quản trị tiếp thị và bán hàng.
- Quản trị tài chính - kế toán.
- Quản trị và hoạch định chiến lược.
- Pháp luật trong kinh doanh

Thời lượng chương trình: 

7 ngày