Kỹ năng Đàm phán thương lượng

Kỹ năng Đàm phán thương lượng

2,700,000₫

Mô tả dự án

Mục tiêu khóa học: 

- Biết được các loại hình đàm phán và các chiến thuật cũng như chiến lược đàm phán hiệu quả;
- Biết cách chuẩn bị cho một buổi đàm phán thành công;
- Nắm vững và ứng dụng quy trình đàm phán vào thực tế công việc;
- Thấu hiểu các hành vi phi ngôn ngữ trong đàm phán.


Nội dung chương trình:

- Tổng quan về đàm phán thương lượng;
- Các hình thức và yếu tố quan trọng trong đàm phán;
- Quy trình đàm phán hiệu quả;
- Các phong cách đàm phán;
- Chiến lược & chiến thuật đàm phán;
- Hành vi phi ngôn ngữ trong đàm phán.
 

Thời lượng chương trình:

1 ngày