Kỹ năng Giao tiếp thuyết phục

Kỹ năng Giao tiếp thuyết phục

2,700,000₫

Mô tả dự án

Mục tiêu khóa học: 

- Hiểu và biết cách xác định các yếu tố cần thiết cũng như hướng đến thái độ tích cực trong giao tiếp hiệu quả; 
- Tăng cường khả năng giao tiếp trong cuộc sống cá nhân nói chung và trong công việc, kinh doanh nói riêng; 
- Nâng cao kỹ năng và nghệ thuật giao tiếp, cũng như hoàn toàn có khả năng tự tin trước bất cứ tình huống nào trong cuộc sống cá nhân và công việc.


Nội dung chương trình:

- Giao tiếp trong công việc & trong kinh doanh;
- Nghệ thuật lắng nghe và ứng xử trong giao tiếp;
- Văn hóa giao tiếp hiện đại;
- Thái độ, kỹ năng & ngoại hình trong giao tiếp chuyên nghiệp.
 

Thời lượng chương trình:

1 ngày