Kỹ năng Kiểm soát cảm xúc

Kỹ năng Kiểm soát cảm xúc

2,700,000₫

Mô tả dự án

Mục tiêu khóa học: 

- Nhận thức và thấu hiểu được cảm xúc bản thân;
- Nắm được các cách giải phóng cảm xúc tiêu cực;
- Thay đổi môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến cảm xúc;
- Mọi người hiểu nhau hơn, điều khiển cảm xúc để có chất lượng sống tốt hơn;
- Xây dựng các nguyên tắc thay đổi thói quen tích cực bản thân.


Nội dung chương trình:

- Tại sao cần kiểm soát cảm xúc?
- Nhận diện các cảm xúc trong cuộc sống;
- Điều khiển cảm xúc trong cuộc sống;
- Luyện tập cách thức rèn luyện cảm xúc tích cực
 

Thời lượng chương trình:

1 ngày