Kỹ năng Tạo động lực

Kỹ năng Tạo động lực

2,700,000₫

Mô tả dự án

Mục tiêu khóa học:

- Nắm được những mấu chốt quan trọng để hình thành và phát triển “năng lực  tạo động lực làm việc” với vai trò làm một nhà quản lý;
- Thấu hiểu cội nguồn hình thành nên niềm đam mê làm việc trong môi trường doanh nghiệp;
- Nắm được những nguyên tắc quan trọng trong việc tạo động lực làm việc;
- Hiểu và biết cách vận dụng các công cụ, phương pháp tạo động lực làm việc hiệu quả trong môi trường doanh nghiệp hiện nay.

Nội dung chương trình:

- Tâm lý nhân viên và nhà quản lý trong công việc;
- Vai trò và tầm quan trọng của công tác tạo động lực làm việc;
- Nguyên tắc và quy trình tạo động lực làm việc;
- Một số phương pháp tạo động lực hiệu quả.

Thời lượng chương trình: 

1 ngày