Kỹ năng Tổ chức công việc

Kỹ năng Tổ chức công việc

4,800,000₫

Mô tả dự án

Mục tiêu khóa học:

- Biết cách xác định các mục tiêu công việc.
- Nắm vững phương pháp lập kế hoạch và vận dụng sắp xếp thời gian làm việc hiệu quả
- Sắp xếp công việc hợp lý thông qua phương pháp làm việc
- Nhận diện và quản lý hồ sơ, thông tin công việc hiệu quả
- Tăng cường khả năng giao tiếp hiệu quả và tự tin với cấp trên, đồng nghiệp và khách hàng.
- Áp dụng quy trình giải quyết vấn đề trong các vấn đề phát sinh tại đơn vị.
- Ứng dụng việc xây dựng bản báo cáo hoàn chỉnh cho cấp trên.
 

Nội dung chương trình:

- Xác định mục tiêu làm việc: ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
- Lập kế hoạch làm việc chi tiết để đạt tới mục tiêu cá nhân cũng như mục tiêu của tổ chức.
- Sắp xếp mức độ ưu tiên và tập trung vào công việc quan trọng.
- Tập trung tạo hiệu quả
- Học hỏi và phát triển năng lực cá nhân
- Tập thói quen thức dậy, sẵn sàng và bắt đầu công việc mà không bị gián đoạn bởi yếu tố nào khác
- Các kỹ năng giao tiếp trong công việc và trong hành vi ứng xử: Kỹ năng nói, lắng nghe, đặt câu hỏi, phản hồi
- Ứng xử trong giao tiếp công sở (Chào hỏi, bắt tay, giới thiệu, trao danh thiếp, tiếp khách, trang phục, tặng quà, kỹ năng sử dụng email, giao tiếp điện thoại; kỹ năng chọn trang phục, nghệ thuật gây thiện cảm)
- Cách thức xác định vấn đề tại và quy trình giải quyết vấn đề
- Xác định các cách khắc phục những trở ngại để hoàn thành kế hoạch
- Tổ chức các nguồn lực hợp lý để nâng cao hiệu suất công việc
- Các nguyên tắc lập bản báo cáo công việc hoàn chỉnh
- Các chiêu thức hay để bắt đầu một ngày làm việc hiệu quả


Thời lượng chương trình: 

2 ngày