Kỹ năng Xây dựng đội nhóm

Kỹ năng Xây dựng đội nhóm

2,700,000₫

Mô tả dự án

Mục tiêu khóa học: 

- Nhận thức được tầm quan trọng và sự cần thiết phải làm việc nhóm;
- Nắm được những nguyên tắc, quy trình, phương pháp để cải thiện và nâng cao hiệu quả làm việc nhóm;
- Nhận diện và biết cách giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc nhóm


Nội dung chương trình:

- Tại sao phải làm việc nhóm?
- Các yếu tố nền tảng để nhóm làm việc hiệu quả;
-  Phương pháp làm việc nhóm hiệu quả;
- Tổng kết chương trình và định hướng ứng dụng.
 

Thời lượng chương trình:

1 ngày