Marketing và bán hàng

Marketing và bán hàng

6,900,000₫

Mô tả dự án

Mục tiêu khóa học:

Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể:
- Kỹ năng xây dựng hình ảnh cá nhân, hình ảnh người bán hàng chuyên nghiệp
- Kỹ năng thiết lập và duy trì mối quan hệ với khách hàng
- Kỹ năng tìm kiếm cơ sở dữ liệu khách hàng
- Cập nhật xu hướng marketing hiện đại
- Cung cấp bộ công cụ thực chiến S&M
- Kỹ năng xây dựng chiến lược kinh doanh và marketing

Nội dung chương trình:

- Tổng quan về Sales
- Tổng quan về Marketing
- Kỹ thuật Sales Technique
- Lập chiến lược Sales & Marketing

Thời lượng chương trình: 

3 ngày