Nghiệp vụ PR và cách viết bài trên P.O.S.M

Nghiệp vụ PR và cách viết bài trên P.O.S.M

4,800,000₫

Mô tả dự án

Mục tiêu khóa học:

- Hiểu rõ công việc SEO Copywriting là gì và làm gì;
- Nắm được quy trình thực hiện SEO Copywriting;
- Biết cách cấu trúc nội dung website thu hút và giữ chân người đọc
- Biết cách phát triển nội dung thu hút người đọc v2 chuẩn SEO
- Biết cách xây dựng một kế hoạch phát triển nội dung hiệu quả;
- Nắm được những nguyên tắc cơ bản để trở thành một SEO Copywrite thực thụ.

Nội dung chương trình:

- Kỹ thuật đặt tiêu đề hiệu quả;
- Cấu trúc bài viết PR;
- Kỹ thuật kích thích tác động mua hàng hằng ngày;
- Trình bày bài viết đúng chuẩn.

Thời lượng chương trình: 

2 ngày