Sức mạnh tư duy để lãnh đạo bản thân - NLP

Sức mạnh tư duy để lãnh đạo bản thân - NLP

2,500,000₫

Mô tả dự án

Mục tiêu khóa học:

- Tạo động lực, đánh thức nguồn lực và khả năng từ bên trong bạn.
- Giúp bạn làm chủ được cuộc sống của chính mình và không bị ảnh hưởng bởi những yếu tố, vấn đề từ cuộc sống tác động vào. Tôi luyện bản thân và biến việc làm chủ cuộc đời trở thành một việc như bản năng của chính mình.
- Nắm được công thức thành công tuyệt đỉnh, bí mật của việc chinh phục mục tiêu và những lưu ý, những lý do tại sao bạn thất bại hay không đạt được những điều mình mong muốn.

Nội dung chương trình:

- Lãnh đạo và thay đổi bản thân, tích cực, tự tin.
- Dẫn dắt, thuyết phục, tạo ảnh hưởng người khác.
- Công thức thành công, chinh phục mục tiêu - làm chủ cuộc sống. 

Thời lượng chương trình: 

1 ngày