Giới thiệu

VỀ VIỆN IRT
Viện Nghiên cứu và Đào tạo Quốc tế TTC (gọi tắt là Viện IRT) - Trực thuộc Đại học Yersin Đà Lạt, Thành viên Tập đoàn TTC, được thành lập từ năm 2018 với vai trò trong việc phát triển và là cầu nối cho đối tượng sinh viên với thị trường lao động Việt Nam và Quốc tế.
Trải qua qua trình đồng hành và phát triển cùng Tập đoàn TTC – Tập đoàn đa ngành nghề, Viện IRT giờ đây với thế mạnh trong kinh nghiệm đào tạo và phát triển đội ngũ trong doanh nghiệp dần dần khẳng định vị thế của mình trong công cuộc xây dựng đội ngũ không chỉ với các Công ty trực thuộc Tập đoàn TTC mà còn cho rất nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam.
Viện IRT với phương châm đào tạo lấy người học làm trung tâm, nội dung chương trình bám sát và tiệm cận với thực tế luôn luôn có thể hỗ trợ trong việc giải bài toán học đi đôi với hành tại các doanh nghiệp.

AM HIỂU – LINH HOẠT – PHÙ HỢP là những điều mà Viện IRT tự tin sẽ đáp ứng tất cả nhu cầu của mọi Doanh nghiệp trong câu chuyện đào tạo và phát triển đội ngũ của mình.

Chúng tôi có kinh nghiệm đào tạo và tư vấn định hướng phát triển nhân sự cho toàn bộ CB CNV trong tập đoàn với 6 Lĩnh vực hơn 120 Công ty trực thuộc và các công ty thành viên của TTC hoạt động trong các lĩnh vực: Nông nghiệp, Năng lượng, Bất động sản Dân dụng - Nghỉ dưỡng, Bất động sản Công nghiệp, Du lịch và Giáo dục trải dài cả nước và các quốc gia thuộc khu vực Đông Dương.                 

Tại sao chọn Viện IRT ?
- Chi phí tối ưu theo ngân sách hiện hữu.
- Khóa học đa dạng theo nhu cầu và đối tượng.
- Nội dung ứng dụng thực tiễn và thiết thực.
- Đào tạo đi đôi với Trải nghiệm.
- “Người học làm trọng tâm”

Tầm nhìn
Là một trong những Viện Nghiên cứu và Đào tạo quốc tế tiên phong tại Việt Nam cung cấp các giải pháp cho Doanh nghiệp Việt Nam và Quốc tế về bồi dưỡng nghiệp vụ, đào tạo chứng chỉ và phát triển năng lực đội ngũ cán bộ Quản lý và Nhân viên.  

Sứ mệnh
Tại Viện nghiên cứu và đào tạo Quốc Tế IRT, chúng tôi coi trọng việc đào tạo cả về kỹ năng, phẩm chất con người, từ ý thức, đạo đức nghề nghiệp đến sự chuyên nghiệp trong từng công việc.

Giá trị cốt lõi
"Am hiểu – Cập nhật xu hướng – Đưa ra giải pháp giúp đội ngũ nhân sự phát triển toàn diện”