Liên kết đào tạo

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Quốc tế TTC (Viện IRT)
Được cấp phép hoạt động, quản lý theo đúng quy định của pháp luật, các quy định của Bộ Khoa học & Công nghệ, Bộ Giáo dục & Đào tạo và của các Cơ quan quản lý liên quan đến hoạt động khoa học công nghệ.

Bên cạnh đội ngũ giảng viên cơ hữu của Viện IRT là những Cán bộ Lãnh đạo, Quản lý thuộc Tập đoàn TTC;
Chúng tôi còn có đội ngũ giảng viên bên ngoài là những chuyên gia có uy tín và kinh nghiệm "thực chiến", đã từng làm việc tại các Công ty/ Tập đoàn đa quốc gia có quy mô lớn ở mọi lĩnh vực ngành nghề. 
Các lĩnh vực Nghiên cứu và Đào tạo
Nghiên cứu thị trường nhân lực, nhu cầu đào tạo Quốc tế, dự báo những vấn đề liên quan đến công tác đào tạo, hội nhập Quốc tế, tư vấn, tập huấn, hướng nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, chuyển giao công nghệ theo lĩnh vực đăng ký. Hợp tác trong và ngoài nước theo lĩnh vực đăng ký phù hợp Luật định.

1. Đào tạo và cấp chứng chỉ:
    - Nghiệp vụ Du lịch.
    - Ứng dụng Công nghệ thông tin (Cơ bản/ Nâng cao).
    - Lĩnh vực sức khỏe, làm đẹp.

2. Đào tạo và cấp chứng nhận:
    - Các nghiệp vụ Quản lý mầm non.
    - Kỹ năng Quản trị, Lãnh đạo và Kỹ năng mềm.